Velkommen til RUStelefonen!

Vi er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet.
Her finner du mer om oss og våre tilbud.

OBS: RUStelefonen har ikke lenger langåpent på onsdager til kl. 21., men vi åpner telefontjenesten tidligere den dagen (kl. 10.00). Vi beklager at vi ikke har fått oppdatert informasjonen andre steder!

hdir_logo Helsedirektoratet finansierer RUStelefonen.

oslo.kommune.vel Velferdsetaten i Oslo kommune er ansvarlig for driften.

 


 

Blir mindre rus med mor og far

OPPVEKST: Hva er det aller mest effektive tiltaket for å hindre rusbruk blant ungdom? Forskernes svar er enkelt: «At foreldrene gir av sin egen tid.». Nyere forskning viser at ingenting er så avgjørende for forebygging av rusbruk hos unge som «foreldrefaktoren».

RUStelefonen holder ofte foredrag for foreldre. Der kommer vi med noen tydelige råd.

– Det aller, aller viktigste er at de er bevisste sin rolle som rollemodeller. Det holder ikke å fortelle barna at de må gjøre som du sier, de må gjøre som du gjør. Da må man være bevisste sitt eget drikkemønster. Som forelder ville jeg vært forsiktig med å være beruset sammen med barna mine. Selv små barn merker at noe er annerledes, men det kan være vanskelig for dem å forstå hvorfor.

– Man må tørre å være forelder, og sette grenser og stille krav. Det er dessuten lurt å ha kontakt med andre foreldre. Da kan du parere påstanden om at «alle andre får lov.» Da kan du nemlig si at du veit hva de andre gjør, fordi vi har blitt enige om det.

Les hele artikkelen og intervju med RUStelefonen i Dagsavisen (27 september 2014).

 

 


 

ungdata 2013Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungdomsgenerasjon å gjøre. På flere områder viser rapporten positive utviklingstrekk: Omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Når ungdommene begynner på videregående skole derimot øker bruken av rusmidler markant. 

 Årets rapport omfatter primært ungdomstrinnet, men inneholder også svar fra ungdom på første trinn i videregående opplæring (VG1). 2013 er det første året med nasjonale tall på dette trinnet, og det er dermed ikke mulig å si noe om utviklingen over tid for denne aldersgruppen. Bruken av rusmidler øker markant når de unge er ferdig med ungdomsskolen. På VG1 har nær halvparten vært beruset på alkohol siste år, åtte prosent røyker og like mange har prøvd hasj. På alle disse områdene er det en dobling i omfanget sammenliknet med de som er ett år yngre.

Her kan du finne Ungdatarapporten for 2013.

 
rustelefonen_550.swf
Hasj

Vi har et prosjekt på skolen om hasj, og jeg lurte på hvilken aldersgruppe bruker hasj mest?
, år fra

Les mer…
Reaksjon av Vival
Hei! Jeg har bare et spørsmål ang Vival. Når jeg var liten så fikk min far en veldig høy dose vival, og legen hadde sagt til han at "Ja men du er jo narkoman" og han var visst veldig sløv. Hvordan kan det påvirke en person i forhold til andre? Vi var alene med han og jeg var rundt 5 år og husker ikke noe i denne perioden, men mamma var livredd og endte med å sykemelde seg for å passe på oss til slutt pga han. Så lurer på hvordan det påvirker et mennesker rundt andre menneske når de er så rusa på vival. Jeg har idag kompleks ptsd pga min far og oppveksten med han så han var ikke så snill mot oss generelt sett og er i bearbeidelse i forhold til alt med han og lurte litt på dette siden perioden er så sort og fortrengt.
Kvinne, 34 år fra Vest-Agder
Les mer…
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english