Far røyker hasj

Far røyker hasj

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Hei! Samboeren min røyker hasj jevnlig. Det har nå kommet en bekymringsmelding ang dette til barnevernet, som iverksetter undersøkelser. Har de rett til å kreve urinprøver? Hva vil skje dersom de finner hasj i denne? Jeg er rusfri.

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan føre til omsorgssvikt på grunn av rusmisbruk, kan barneverntjenesten be om urinprøve etter at de har konkludert i saken. Det er forøvrig bred enighet både i fagfeltet og stort sett i befolkningen, at rus og ansvar for barn ikke er forenlig. Barn er svært sensitive for endringer i foreldrenes væremåte  som  f.eks. følge av rus.

Vi forelsår at du kontakter barneverntjenesten for oppklaring. Husk at du/dere har klagerett på alle vedtak som fattes. Det skal det alltid opplyses om i et vedtaksbrev. Her på våre sider har vi samlet en del informasjon om barnevern.

 

 

 

 

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne