Alkohol

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Hei. Jeg lurer konkret på hvilke prosesser som foregår i hjernen og nervebanesystemet under alkoholinntak. Mange av vennene mine drikker, og jeg har et negativt forhold til å drikke, men er allikevel usikker på hvorfor. Samtidig føler jeg at drikking blant mindreårige er et ganske tabulagt problem i samfunnet. Kunne jeg fått litt hjelp med informasjon og argumenter for/mot drikking i ung alder? Kvinne, 15 år 

RUStelefonen svarer:

Takk for fint og reflektert spørsmål om virkning av alkohol, og det vi kanskje oppfatter som usikkerhet om ditt eget forhold til alkohol. Når det gjelder spørsmålet ditt om informasjon for og imot å bruke alkohol, er det vanskelig å gi noen argumenter for å drikke alkohol. Helsegevinsten ved å drikke alkohol er marginal, men det betyr ikke at lavt eller moderat bruk av alkohol er særlig skadelig for voksne. Når det gjelder bruk av alkohol for ungdom under 18 anbefales det ikke, fordi unge mennesker er under utvikling som kan forstyrres av alkohol. I tillegg har forskning vist at unge mennesker som debuterer tidlig og drikker ofte vil har større risiko for å utvikle alkoholavhengighet. Det er også større sjanse at unge mennesker skader seg selv og andre under alkoholrus, enn for voksne som drikker alkohol. Om hvordan alkoholen virker på sentralnervesystemet skriver Folkehelseinstituttet som følger;
Alkohol  passerer  kroppens cellemembraner og  blod-hjernebarrieren. Derfor kan alkohol påvirke hjernen og det øvrige sentralnervesystemet. Hvilke virkninger som dominerer rusen vil  avhenge av alkoholkonsentrasjonen i hjernen - som følger alkoholkonsentrasjonen i blodet. Alkohol gir en rekke rusvirkninger:
  • hevet stemningsleie
  • følelse av at rusen har verdi
  • nedsatt oppmerksomhet
  • redusert konsentrasjonsevne
  • nedsatt feilkontroll
  • redusert kritisk sans
  • økt impulsivitet
  • økt risikovillighet
Du kan lese mer om virkningen av alkohol og skader høyt forbruk kan gi hvis du går inn på Folkehelseinstituttets faktaark. Se gjerne på vår portal til rusmidler og hjernen. Du finner flere ulike kilder til informasjon der. Det mest spesifikke svaret på ditt spørsmål finner du på Mouse Party, en animasjon av hvordan de ulike rusmidler påvirker hjernen, deriblant alkohol (på engelsk) "alkoholmusen er den med flaske. Klikk på musen og hold den over stolen, deretter dobbeltklikker du, og musen går inn i laboratoriet). Når det gjelder om det er tabu at ungdommen drikker alkohol kan det være at det gjøres for lite og kunnskapen er for dårlig. Forebyggende arbeid skjer gjerne på skolen og i hjemmene, men ungdommen selv påvirker hverandre. Årlig gjøres det undersøkelser på bruk av alkohol bland ungdom, og i de siste årene har bruk av alkohol blant ungdom vært synkende. For 2015 viste tallene at 59% av 15 åringene har drukket noen gang, 49% har drukket siste 12 månedene og 24% drukket i løpet av siste 30 dagene.  Du kan lese hele undersøkelsen Rusmidler i Norge 2015 fra SIRUS her.
Så argumentene mot å drikke før du er 18 eller senere for den saks skyld er mange. Det er ingen helsegevinst ved å drikke, kanskje liker du ikke deg selv når du drikker, hvis foreldrene din oppdager det vil de sikkert reagere negativt, unge mennesker som drikker utsetter seg selv og andre lettere for vold og uønskede seksuelle handlinger. Helsenorge har også skrevet en artikkel om drikkepress som kan være nyttig for deg å lese.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne