Urinprøve – Paralgin Forte og Imovane

Hei jeg brukker medisiner med sterke med doser som palargin forte og imovana 7,5. Vil det vise seg på urinprøven ?

Kvinne, 31 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ja, både kodein (virkestoffet i Paralgin Forte) og zopiklon (virkestoffet i Imovane) inngår i de aller fleste typer urinprøver som er ment for å lete etter rusmidler. Noen av disse prøvene gir utslag på de spesifikke virkestoffene, mens andre typer prøver gir utslag i form av grupper (f.eks. opioider for kodein, eller benzodiazepiner/z-hypnotika for zopiklon). Hvorvidt du vil teste positivt eller ikke, kommer an på hvor mye du har brukt av de enkelte medisinene, samt hvor lang tid som går mellom siste inntak og prøvetakning. Et enkeltinntak av begge disse medikamentene vil grovt sett kunne spores i 1-3 døgn, men her er det litt individuelle variasjoner. Men, dersom du får disse medisinene via resept fra legen, og bruker dem slik de er foreskrevet, skal du i prinsippet ikke bli ilagt konsekvenser for et eventuelt positivt prøvesvar, med mindre omstendighetene av en eller annen grunn skulle tilsi noe annet.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne