Psykiatrisk sjukepleiar

Pasienten er kvinne ca. 40 år. Omsorgsbustad, angst, psykotiske forestillingar, fleire suicidforsøk. Truxal 50 mg x 8 over lengre tid, foreskrive av psykiater.

Eigentleg feil foreskriving, men det er ikkje mogeleg å få kontakt med psykiateren og endra medisinering. Ingen svar. Pasienten er totalt avhengig, og tel minutt til neste dose …

Ber om rask vurdering av dette.

Kvinne, 64 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og har ingen forutsetninger for å vurdere denne situasjonen bedre enn du har selv. Det kan også ta flere dager å få svar på denne tjenesten – det er altså ikke en akutt-tjeneste.

Når det gjelder vurderinger vedrørende pasientens psykiske tilstand og medisinering bør dette gjøre av hennes behandlere. Får du ikke kontakt med dem, ta kontakt med Avdeling akutt og intensiv psykiatri ved Stavanger sykehus. Dersom du trenger råd vedrørende medisinering, kan du høre med Giftinformasjonen. De har døgnåpent, men svarer i første rekke på spørsmål om forgiftninger.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet