Fagarbeider – nedtrapping og angst

Hvordan trappe ned uten å være redd for angsten kommer

Kvinne, 47 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er medisinsk utdannet – og svarer kun på spørsmål om medisiner ut ifra en generell kompetanse. Vi vil oppfordre deg til å snakke med legen din om nedtrapping.

Uansett vet vi jo ikke konkret hvilket stoff det er du snakker om. I tillegg er det store individuelle variasjoner når det gjelder sårbarhet for angst. Men den enkleste måten å unngå abstinensplager på, er ved å trappe ned så gradvis og forsiktig som mulig, og å bruke god tid. Dersom du plages av angst, anbefaler vi for øvrig at du får støtte fra en spesialist – f.eks. en psykolog.

Du er selvsagt velkommen til å skrive tilbake til oss med litt mer utfyllende informasjon, så skal vi forsøke å gi deg et mer utfyllende svar.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet