Bilkjøring – Paralgin forte og Sobril

Jeg spør ift kjøring:
Slik jeg har skjønt lege kan jeg med daglig bruk 1 x3 (3ggr daglig med 1 tab) med paralgin forte og en sobril ved behov – Til kvelden for søvn, bruke også inntil 15 mg og deretter sove min. 8 t før kjøring, for så å helt lovlig kjøre bil. Ble det samme som annen sovemedisin som imovane i følge legen.

Stemmer dette?

Kvinne, 56 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi svarer generelt ut fra hva som står i forskriften. Det er din lege som er sakkyndig og som skal informere deg om reglene.

Dersom du bruker to vanedannende legemidler, skal dosen på begge halveres.

Paralgin forte:

Helsekrav oppfylt dersom

 • det er klar medisinsk indikasjon
 • det er minst en uke etter siste doseøkning
 • det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter
 • legemidlene er langtidsvirkende, og
 • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

Sobril:

Grensen for Sobril er 30 mg hvis du bare bruker det, så 15 mg er maks av hva du kan bruke. Men dette er under under følgende forutsetninger:

 • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales det at dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.
 • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.
 • Det benyttes kun de legemidlene som er angitt i § 36 nr. 4 kolonne B (oksazepam, diazepam, zopiklon, zolpidem og nitrazepam).
 • Ved bruk av zopiklon, zolpidem og nitrazepam må legemiddelet være inntatt minst 8 timer før kjøring.
 • Angitt maksimaldose i § 36 gjelder ved behandling i monoterapi.
 • Ved kombinasjon med andre legemidler må helsekravet vurderes i henhold til § 35 og § 37.

«Sove min. 8 t før kjøring, for så å helt lovlig kjøre bil. Ble det samme som annen sovemedisin som imovane i følge legen.»

Forskriften sier ikke helt det samme som legen din. Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje.Den har derimot et krav om «at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.»

Du kan vurdere å be legen om en nærmere redegjørelse. Legg forskriften fram for legen og spør om hun/han har lest veiledningen.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet