Bekymret for noen under 18

21. august 2015

N.K.S. Veiledningssenter – For pårørende

N.K.S. Veiledningssenter N.K.S (Norske Kvinners Sanitetsforening) Veiledningssenter for pårørende innen rus og psykisk helse, er et gratis tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse. Senteret tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper gjennom: Individuelle samtaler, enten per telefon eller ved senteret Par/familiesamtaler Samtalegrupper Kurs for pårørende Undervisning og foredrag Veiledningssenteret er livsynsnøytralt, det...

Les mer

3. august 2015

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir) kom nylig ut med en informasjonsbrosjyre om festrelatert voldtekt. Du kan laste den ned her.

Les mer

24. juni 2015

Hvordan snakke med noen om deres rusbruk

Å ta opp rusbruk noen du er bekymret for, er vanskelig. Spørsmål som hvordan man skal gå frem, hva som er best å si og så videre, er ting pårørende lurer på. Det finnes ingen fasit for en slik samtale, og det som startet som en god og fortrolig prat, kan fort gå over...

Les mer

6. juni 2015

«Flinkiser og dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt

KoRus Oslo og KoRus Øst har gjort en kartlegging av frivillig ruskontrakt for ungdom mellom 13–18 år i bydeler i Oslo og i kommuner i Follo politidistrikt. Her er deres egen omtale av undersøkelsen: «Vi har gjennomført en spørreundersøkelse, og intervjuet en rekke aktører for å finne ut mer om utbredelse av tiltaket og...

Les mer

13. april 2015

Skoleoppgave om narkotikabruk og helse

Narkotikabruk: Definisjon av narkotikabruk? Hvilken helseskade fører det til? Hva kan enkeltpersonen gjøre for å forbedre helsen på dette området? Hva kan samfunnet gjøre for å forbedre helsen på dette området ? Kvinne, 16 år fra Oslo (Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin)

Les mer

15. oktober 2014

Blir mindre rus med mor og far

OPPVEKST: Hva er det aller mest effektive tiltaket for å hindre rusbruk blant ungdom? Forskernes svar er enkelt: «At foreldrene gir av sin egen tid.». Nyere forskning viser at ingenting er så avgjørende for forebygging av rusbruk hos unge som «foreldrefaktoren». RUStelefonen holder ofte foredrag for foreldre. Der kommer vi med noen tydelige råd....

Les mer
PIO-senteret

13. februar 2013

PIO-senteret

Velkommen til PIO-senteret PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Med pårørende mener vi: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

Les mer

7. september 2011

Tegn og symptomer på rusmiddelbruk

Dette veiledningsheftet gir en oversikt over ulike rusmidler, deres biologiske virkninger og kliniske utslag, samt hvordan eventuell bruk kan påvises. Heftet er riktignok fra 1999, men det meste av informasjonen er allikevel ikke utdatert. Opprinnelig baserer det seg på et undervisningsopplegg som har vært utviklet i USA for politi som utdannes til såkalte Drug...

Les mer

9. februar 2011

Familievern

Om familievernet Informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Dei fleste par og familiar opplever frå tid til annan vanskar eller konfliktar. Det finst hjelp i familievernet. Den er gratis og lett tilgjengeleg. Du kan sjølv bestille time, tilvising frå lege er ikkje naudsynt. Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem, anten til heile familien,...

Les mer
Hvordan snakke med noen om deres cannabisproblem

6. oktober 2009

Hvordan snakke med noen om deres cannabisproblem

Guiden «Helping someone with problem cannabis use» er utarbeidet av The National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). NCPIC ble etablert før å imøtekommet problemet med den økte bruken av cannabis i Australia.

Les mer