Alkohol i blodprøver og urinprøver

Alkohol kan normalt påvises i blodet i noen timer etter inntak, og i urinen i opptil et døgn etter siste inntak.

Forskjellige analysemetoder: EtG / EtS / CDT

Det er vanlig å bruke EtG og EtS som analyseprinsipp om du går på urinprøve i forbindelse med for eksempel førerkort, barnevern eller lignende. EtG og EtS kan påvises i urin og i serum.

EtG/EtS i serum: 12-24 timer ved små/moderat inntak, 36 timer ved betydelig og gjentatte inntak.

EtG/ EtS i urin: 2-3 døgn ved små/ moderat inntak, opp til 5 døgn ved betydelig og gjentatte inntak.

Ved CDT-testing kan alkohol i blodet påvises i 2-4 uker, forutsatt langvarig høyt alkoholinntak.

Les mer om narkotikatesting og urinprøver, hva, hvorfor og hvordan?

Relaterte artikler om alkohol: