Rus, førerkort og bilkjøring

Vi i RUStelefonen mottar mange henvendelser om regelverk ved bruk av legemidler og rusmidler i forbindelse med bilkjøring og førerkort. Dette er et omfattende emne, og her forsøker vi å samle den viktigste informasjonen. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, eller benytte vår spørsmål og svar-tjeneste. Generelt vil vi oppfordre til å snakke med legen din om bilkjøring før du evt. kontakter oss.

I oktober 2016 ble lovverket som omhandler førerkort revidert og oppdatert, og fastlegene fikk et utvidet ansvarsområde. Følgende artikler er i stor grad en gjengivelse av Førerkortveilederens avsnitt om legemidler og rusmidler, Vegtrafikkloven kap. IV, § 22, samt Førerkortforskriften vedlegg 1, kap. 14, § 35-37. Se disse for utfyllende informasjon.

For øvrig vil regelverket kunne endre seg før vi rekker å oppdatere dette på våre hjemmesider. Vi anbefaler derfor å dobbeltsjekke med lege og/eller lovverk for mest mulig korrekt og oppdatert informasjon.

HER KAN DU FINNE INFORMASJON OM:

1. Legemidler og bilkjøring

2. Rusmidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll