Hjelp til å slutte

Lurer du på om du har et rusproblem? Trenger du noen å snakke med? Kontakt oss for en uforpliktende og anonym samtale om din situasjon. Hvis du ønsker det, kan RUStelefonen hjelpe deg med å finne ut hvilke tilbud som eksisterer, hva som kan være aktuelt, hvordan du kan søke deg inn og dine rettigheter.

MERK: Har du, eller skal du ta, førerkort, vær oppmerksom på at bruk av rusmidler (også alkohol) og visse legemidler kan føre til at helsekravene ikke er oppfylt. Dette er noe du kan sjekke ut på forhånd, både om du fyller/ikke fyller helsekrav og hvor lenge ditt førerkort ev. blir inndratt.

Helsekrav til førerkort fremgår av Forskrift om endring i førerkortforskriften som trer i kraft 1. oktober 2016. Du finner de nye helsekravene til førerkort på Helsedirektoratets sider og på Lovdata. Du finner informasjon aktuelle om rus- og legemidler i kapittel 14 «Midler som kan påvirke kjøreevnen», fra og med §35 og videre.

Hjelp til å slutte med: