Hjelp til å slutte med benzodiazepiner

Disse sidene er ment å skulle gi deg konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med eller trappe ned bruken av benzodiazepiner.

Rådene under er veldig generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.