Forsiden For ungdom Spørsmål og svar Strafferamme for besittelse av cannabis

Strafferamme for besittelse av cannabis

E-post Skriv ut PDF
Hei! Jeg lurte på hva strafferammen er for besittelse av 3 gram hasj er. På forhånd takk!

Mann, 18 år fra

Straffen for besittelse og bruk av hasj er ikke bare avhengig av hvor mye som blir beslaglagt, andre forskjellige forhold kan også påvirke straffeutmålingen. Derfor er det ikke noe entydig svar på dette, men loven har noen generelle retningslinjer.

  • Besittelse: I henhold til Straffelovens § 162 er det ulovlig å tilvirke, innføre, erverve, oppbevare/besitte, sende eller overdra cannabis. Den nåværende lovgivning hjemler for straff for særlig alvorlige forbrytelser opp til 21 års fengsel, men i norsk rettspleie behandles mindre overtredelser ved ilegg av forelegg, bøter eller idømmelse av kortere fengselsstraffer.
  • Bruk: Bruk er straffbart i henhold til Legemiddellovens § 24, og kan gi straff i form av bøter eller fengselstraff i 6 måneder. Retningslinjer fra justisdeparetementet angir for tiden en grense på opptil 15 gram hasj/cannabis for forelegg.

Som du kan se ut fra dette er de store sjanser for at besittelse av 3 gram hasj gir en straffereaksjon i form av forelegg/bøter.

 
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english