Forsiden For voksne Hvor kan man søke hjelp?
Hvor kan man søke hjelp?

Nettsiden ropbruker.no

E-post Skriv ut PDF
helsedirNettsiden ropbruker.no er laget spesielt for folk som sliter med rusproblemer og psykiske lidelser - forkortet "ROP-lidelser". Bakgrunnen for å lage siden er en ny faglig retningslinje som Helsedirektoratet har lansert. Den forteller hvordan ROP-lidelser kan undersøkes, behandles og følges opp. Det hele og fulle navn på retningslinjen er "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse - ROP-lidelser". Nettsiden er laget i samarbeid med flere bruker- og interesseorganisasjoner på området for rus og psykiske lidelser. Fra den nye retningslinjen har organisasjonene plukket ut ti anbefalinger, som de mener er spesielt viktige for dem som er i berøring med rusproblemer og psykiske lidelser. Nettsiden skal gi deg opplysninger om hvordan en undersøker, behandler og følger opp mennesker med rusproblemer og psykiske plager. Her finner du mer informasjon om nettsiden.
 

PIO-senteret

E-post Skriv ut PDF

pio-logoVelkommen til PIO-senteret

PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Med pårørende mener vi: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.
Les mer …
 

Slutte med hasj?

E-post Skriv ut PDF
cannabisHer kan du laste ned behandlingsmanualer til bruk ved hasjavvenning. Manualene inneholder gode tips og konkrete teknikker du kan bruke hvis du vil slutte med hasj. De egner seg godt til individuell behandling, men kan også brukes i gruppebehandling og som selvhjelpshefte.
Les mer …
 

Slutte med cannabis?

E-post Skriv ut PDF
cannabisThe National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC) har utviklet et egen nettbasert selvhjelpsprogram: Reduce Your Use: How to Break the Cannabis Habit. Dette programmet kan benyttes av alle som kan engelsk og har tilgang til internett. Om programmet: "Er din cannabisbruk blitt et problem for deg? Da kan dette gratis nettbaserte programmet hjelpe deg å kutte ned bruken, eller å slutte helt. Du får støtte, råd og veiledning gjennom hele programmet som går over seks uker."
Gå til selvhjelpsprogrammet >>
 

Fritt Sykehusvalg

E-post Skriv ut PDF
fsvFrittsykehusvalg.no. På bakgrunn av at pasientene fikk rett til fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven i 2001, etablerte daværende Sosial- og helsedirektoratet en nasjonal informasjonstjeneste for Fritt sykehusvalg i Norge. Informasjonstjenesten har vært operativ siden 2003 og består av en internettjeneste og en telefontjeneste, som betjenes av pasientrådgiverne i de regionale helseforetakene.
 

Tester og selvhjelpsprogrammer

E-post Skriv ut PDF

bergensklinikkeneRushjelp.no

Stiftelsen Bergensklinikkene har en internettside med tester og selvhjelpsprogrammer. Bruken av testene og selvhjelpsprogrammene kan skje helt anonymt på internett.
Les mer …
 

PårørendeSenteret

E-post Skriv ut PDF
paarorendesenter logoPårørendeSenteret er en frivillig virksomhet med tilbud til pårørende der det er rusproblem og/eller en psykisk lidelse eller spille- avhengighet. PårørendeSenteret har driftsavtale med Stavanger kommune, Sandnes kommune og Helse Vest RHF. Trykk "les mer" og få informasjon om aktuelle tilbud.
Les mer …
 

Barnevern

E-post Skriv ut PDF
utropstegnHer finner du nyttig informasjon og lenker om barnevern.
Les mer …
 

Familievern

E-post Skriv ut PDF
utropstegnHer finner du nyttig informasjon og lenker om familievern.
Les mer …
 

Utekontakten

E-post Skriv ut PDF
Utekontakten/feltteamet jobber forebyggende og driver oppsøkende sosial arbeid blant ungdom. Disse kan være gode støttespillere ved rusforebygging lokalt, eller om du er bekymret for at ditt barn har et ruspoblem.
Les mer …
 


Side 1 av 3
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english