Forsiden For voksne Hvor kan man søke hjelp?
Hvor kan man søke hjelp?

Landsforbundet mot stoffmisbruk

E-post Skriv ut PDF
lmsLandsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), er en paraplyorganisasjon for mer enn 70 lokalforeninger over hele landet. LMS organiserer først og fremst familie og pårørende til stoffmisbrukere - blant annet foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er partipolitisk og ideologisk uavhengig og består i dag av mer enn 6.000 medlemmer.
LMS har en egen støttetelefon (815 00 205)  hvor pårørende kan få snakke med noen som selv har erfaring som pårørende til en rus- misbruker.
Les mer …
 

Gatejuristen

E-post Skriv ut PDF

gatejuristen_mindreProsjektet Gatejuristen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen. Tema for prosjektet er rettssikkerhet for folk med rusproblemer. Det hjelper ikke å ha rettigheter, hvis man ikke får dem oppfylt i praksis.

Les mer …
 

Jussbuss

E-post Skriv ut PDF
jussbussJuss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss.
Les mer …
 

Tanker om Rusvaner - TOR

E-post Skriv ut PDF

trondheimk_logoTanker om Rusvaner (TOR) er et samtaletilbud for deg over 18 år, som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Det kreves ingen henvisning og tilbudet er kostnadsfritt.

Les mer …
 

Samarbeidsforum for norske kollektiv

E-post Skriv ut PDF
Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre den norske kollektivtradisjonen.
Les mer …
 


Side 3 av 3
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english