Forsiden For voksne Hvor kan man søke hjelp?
Hvor kan man søke hjelp?

Behovsundersøkelse blant pårørende til rusavhengige

E-post Skriv ut PDF
keyStiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført en behovsundersøkelse blant voksne pårørende til rusavhengige. Rapporten "Alene sammen" beskriver resultatene fra undersøkelsen, og diskuterer implikasjoner videre utvikling av pårørendetilbud fremover. Undersøkelsen viser blant annet at et flertall av de pårørende i undersøkelsen aldri har benyttet seg av tilbud til pårørende, men at de har vesentlige hjelpebehov på flere områder. Det fremgår også at det er store kjønnsforskjeller i pårørendes kontakthyppighet med rusavhengig, samt behov for hjelp.
Last ned rapporten "Alene sammen" (pdf) >>
 

Landsforbundet mot stoffmisbruk

E-post Skriv ut PDF
lmsLandsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), er en paraplyorganisasjon for mer enn 70 lokalforeninger over hele landet. LMS organiserer først og fremst familie og pårørende til stoffmisbrukere - blant annet foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er partipolitisk og ideologisk uavhengig og består i dag av mer enn 6.000 medlemmer.
LMS har en egen støttetelefon (815 00 205)  hvor pårørende kan få snakke med noen som selv har erfaring som pårørende til en rus- misbruker.
Les mer …
 

Gatejuristen

E-post Skriv ut PDF

gatejuristen_mindreProsjektet Gatejuristen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpen. Tema for prosjektet er rettssikkerhet for folk med rusproblemer. Det hjelper ikke å ha rettigheter, hvis man ikke får dem oppfylt i praksis.

Les mer …
 

Jussbuss

E-post Skriv ut PDF
jussbussJuss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss.
Les mer …
 

Tanker om Rusvaner - TOR

E-post Skriv ut PDF

trondheimk_logoTanker om Rusvaner (TOR) er et samtaletilbud for deg over 18 år, som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Det kreves ingen henvisning og tilbudet er kostnadsfritt.

Les mer …
 

Samarbeidsforum for norske kollektiv

E-post Skriv ut PDF
Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre den norske kollektivtradisjonen.
Les mer …
 


Side 3 av 3
RUStlf-logo RUStelefonen på Facebook

Anonym spørretjeneste

split_banner3

Søk i våre artikler

Information in english

info_english