Kontaktinformasjon for presse og for andre henvendelser

Vi svarer gjerne på spørsmål fra presse og media. Informasjonsansvarlig for RUStelefonen er seksjonsleder Sturla N. Johansen som kan treffes på tlf. +47 913 58 550, eller mail adr. sturla.johansen@vel.oslo.kommune.no.

Så fremst vi har kapasitet, tar vi gjerne på oss oppdrag som kursing og foredrag. Henvendelser angående dette gjøres også til seksjonsleder.

For andre henvendelser til Velferdsetaten i Oslo kommune vennligst ta kontakt med kommunikasjonssjef Hanne Røvig Schjold på mob. 48147 447 eller kommunikasjon@vel.oslo.kommune.no.