Om RUStelefonen

RUStelefonen er en landsdekkende informasjonstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. Alle henvendelser besvares med faktabaserte, ikke-moraliserende svar. Våre veiledere kan gi informasjon om rusmidler, rusbruk og hjelpetiltak. Information in English.

RUStelefonen er åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00. (Tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00.) Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme!

RUStelefonen er en offentlig, nasjonal opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk, og er ment å være et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.

Målsetting
– Gi fakta om rus og rusmidler.
– Ha oversikt over behandlingsapparatet i Norge.
– Gi veiledning.

Målgruppe
– Ungdom som er i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler.
– Pårørende og andre som er bekymret vedrørende rusbruk.

RUStelefonen har dessuten som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler.

RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

Slik kan du nå oss:

  • Telefon. Nummeret er 08588, og tjenesten er åpen alle dager mellom kl. 11.00 og 19.00. (Tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00.) Fra fasttelefon koster det 59 øre i oppstart og 39 øre per minutt. Fra mobil: sjekk med din operatør ved å spørre hva det koster å ringe 5-sifret nummer fra ditt abonnement.
  • Chat. Tjenesten er gratis og åpen hverdager mellom kl. 11.00 og 17.00 ( Tirsdag og onsdag 10.00 til 17.00.) Trykk på den midterste knappen øverst på siden.
  • Vår anonyme spørretjeneste her på hjemmesiden.
  • I tillegg svarer vi på spørsmål for Klara-Klok.no og Ung.no.