Skole

RUStelefonen mottar mange henvendelser fra elever, studenter og lærere som ønsker hjelp og veiledning i forbindelse med skoleoppgaver om rus. Derfor har vi utarbeidet noen retningslinjer som kan være greie å lese for deg som er i denne situasjonen.

Til høyre finner du informasjon og tips, enten du er elev og skal skrive oppgave, eller lærer som skal lage en.