Skole

RUStelefonen mottar mange henvendelser fra elever, studenter og lærere som ønsker hjelp og veiledning i forbindelse med skoleoppgaver om rus.

Derfor har vi samlet litt informasjon og tips som kan være nyttige å lese, enten du er elev og skal skrive oppgave, eller du er lærer som skal lage en.