Hvorfor velger noen rus og hvem blir rusmisbrukere?

Grunnen til at du har fått denne oppgaven er trolig at du selv skal tenke over ulike grunner til at ungdom begynner å ruse seg, eller ender opp som rusmisbrukere, men disse lenkene kan hjelpe deg litt på vei.

Artikkelen Ungdom og rus på vår hjemmeside diskuterer ulike årsaker til at ungdom velger å forsøke, eller ikke forsøke, rusmidler.

I dette videointervjuet snakker sosiologen Willy Pedersen om de kulturelle forklaringene som har betydning for ungdoms bruk av illegale rusmidler. Hvilke utviklingstrekk innenfor ungdomskulturen synes å ha betydning for misbruket, og i hvordan forebygge bruk av illegale rusmidler er noen av spørsmålene som blir besvart.

De fleste ungdom vil før eller siden forsøke å ruse seg (i hvert fall på alkohol), men hvorfor blir noen rusmisbrukere, mens andre som ruser seg ikke blir det? Det er vanskelig å gi noe entydig svar på dette, men biologisk/genetisk sårbarhet og oppvekstmiljø (spesielt familien og jevnaldermiljøet) er faktorer som i hvert fall bør tas med i betraktningen.

I faktaark om avhengighet forklarer Folkehelseinstituttet avhengighet ut i fra rusmidlers påvirkning av belønnelsessenteret i hjernen.

Tilbake til skolesider