1.2. Bruk av reseptpliktige legemidler uten gyldig resept, eller utover fastsatt dosering

Dersom du bruker reseptpliktige legemidler uten faktisk å ha en resept på disse, vil ikke helsekrav til førerkort anses som oppfylt, uansett om du ikke overskrider maksimale tillatte døgndoser. Dette behandles og straffes på lik linje med bruk av illegale rusmidler. Det samme gjelder også dersom du overstiger den doseringen legen har fastsatt. Denne typen situasjoner er omtalt i neste kapittel, «Rusmidler og bilkjøring».

 

Se også:

Rus, førerkort og bilkjøring

1. Legemidler og bilkjøring

1.1. Bruk av reseptpliktige legemidler med gyldig resept

2. Rusmidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll