2.1. Ruspåvirket kjøring

Å kjøre bil påvirket av rusmidler og/eller rusgivende legemidler er straffbart. I Norge finnes det tre ulike straffenivåer; alkoholpromille á 0,2 til og med 0,5; alkoholpromille over 0,5 til og med 1,2; og alkoholpromille over 1,2. For andre rusmidler enn alkohol, omregner politi eller lege hva målt konsentrasjon i blod, spytt eller utånding tilsvarer i alkoholpromille. Denne omregningen er omtalt i neste kapittel, «Trafikkontroll».

Dette gjelder også for bruk av reseptpliktige legemidler dersom du selv ikke har resept på det aktuelle legemiddelet, eller dersom du bruker mer enn hva legen har foreskrevet.

I Vegtrafikkloven § 31 fremgår bl.a. følgende:

Den som overtrer § 22 første ledd, straffes som regel

  1. med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel,
  2. med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel,
  3. med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,6 milligram per liter luft, eller ved nærmere bestemt konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel. 

Botens størrelse vil normalt tilsvare 1,5 ganger månedslønn, men dette kan variere noe. Gjentatte overtredelser vil som regel skjerpe strafferammen ytterligere. Ved førstegangsovertredelse av a) vil normalt ikke førerkortet inndras, men i spesielle tilfeller kan det inndras opptil ett år. Ved førstegangsovertredelse av b) inndras førerkortet i minimum ett år. Ved førstegangsovertredelse av c) inndras førerkortet vanligvis i 2-5 år.

Merk at disse strafferammene vil komme i tillegg til eventuelle andre straffbare forhold, dersom dette også utgjør en del av påtalen.

 

Les mer:

2.2. Øvelseskjøring

2.3. Bruk av rusmidler utenom bilkjøring

2.4. Hvordan få førerkortet tilbake?

Se også:

1. Legemidler og bilkjøring

3. Trafikkontroll