Spørsmål

Spørsmål

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

paragraf_litenHei, viss man blir tatt med en viss mengde hasj kan man få bot. men viss man bare røyker, uten å ha noe på seg, kan man da egentlig få bot??
Mann, 32 år fra Buskerud

Hvis du er i besittelse av hasj, vil du kunne dømmes etter narkotikalovens § 162, som sier at "Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år." Her er paragrafen. Bruk av narkotika berøres av Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven), nærmere bestemt legemiddellovens § 24: "Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika." Straffen er bestemt i § 31 i samme lov: "Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. § 24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler." Vanlig praksis er at at man får en bot for bruk (hvis det er avdekket ved prøve e.l.).

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet