Tidligere alkoholiker

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Kan en tidligere alkoholiker drikke alkohol uten å bli avhengig igjen? Kvinne, 45 år fra Buskerud

RUStelefonen svarer:

Det er delte meninger om dette. Her er folk ganske forskjellige. Det er nok ikke slik at en tidligere alkoholavhengig automatisk vil falle tilbake i tidligere mønstre ved å drikke litt alkohol, men det vil likevel være en betydelig risiko tilstede. Mange vil nok oppleve at ved å tillate seg å drikke litt alkohol, har man oversteget en barrière - hvor grensen for hva som er akseptabelt følgelig stadig strekkes, slik at man gradvis øker forbruket over tid. Andre vil kunne oppleve at forløpet går enda raskere enn som så, mens andre igjen derimot vil oppleve at de klarer å opprettholde et moderat og kontrollert forbruk. Ettersom det altså er en betydelig risiko tilstede, vil vi på generelt grunnlag fraråde tørrlagte alkoholavhengige ifra å drikke alkohol.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet