LAR

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Jeg er under LAR, 18 mg subutex daglig, 10 om morgen 8 om kvelden... hva vil skje hvis jeg nå skyter en 2 mg? Kvinne, 34 år fra Buskerud

RUStelefonen svarer:

Det er en del ting som kan skje dersom du bestemmer deg for å injisere Subutex fremfor å innta det oralt. Du bestemmer selv hva du skal gjøre, men du bør tenke på at injisering av rusmidler er særdeles vanedannende atferdsmessig. Spesielt hvis du skulle oppnå en viss ruseffekt vil sannsynligheten for at du gjentar sprøytebruken øke massivt. Mange opplever å miste kontroll over inntaket, og medisineringen blir mye mer tvangspreget enn ved påtenkt bruk. Du vil kunne gå fra medsinering til skadelig misbruk. Injisering av buprenorfin i store doser fører også til umiddelbart økt blodtrykk og er belastende for hjertet. Hjertebank/harehjerte er beskrevet av misbrukere. Før du eventuelt velger å injisere bør du også tenke på følgende:
  • Hva vil det å injisere sette igang av rustanker og handlinger hos meg?
  • Det at jeg heller ønsker å injisere enn å ta det under tunga: Hva er det et uttrykk for? Hva forteller det meg om min egen innstilling til rus?
  • Hvor mange ganger skal jeg injisere det i stedet for å ta det under tunga?
  • Hva kan bli følgene av å injisere det mange ganger?
  • Hvilke andre typer risiko utsetter jeg meg for ved å injisere (smitte, bomskudd osv)?
  • Hva om det oppleves veldig mye bedre å injisere det? Hva vil det føre til for meg?

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet