Rus og psykisk helse

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

ser dere en sammenheng mellom psykisk helse og rusbruk? Hvorfor tror dere det er slik? Kvinne, 17 år fra Oslo

RUStelefonen svarer:

Viser til chat. Sammenhengen mellom rus og psykisk (u)helse er kompleks og vanskelig å kartlegge entydig. Noen ganger kan bruk av rusmidler utløse psykiske lidelser, andre gnager kan (begynnende) psykiske lidelser føre til bruk av rusmidler. Det de fleste forskere er enige om, er at det er en sammenheng (såkalt samvariasjon) mellom rus og psykiske lidelser. De vil si at rusmiddel(mis)bruk og psykiske lidelser opptrer samtidig temmelig ofte. Det som er vanskelig å slå fast er om det ene er årsak til det andre. En vet ofte ikke hva som er høna og hva som er egget. Det en nok kan være enige om er at rusmisbruk kan forsterke og noen ganger utløse psykiske lidelser. Rus kan også gjøre det vanskelig å behandle psykiske lidelser. Du kan lese mer på denne artikkelen.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet