Sekretær – Sobril og bilkjøring

Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Hei. Under forutsetning om at alle vilkår er ellers oppfylt, som resept, 8 t venting før kjøring, gyldig diagnose, klasse 1 mm, kan jeg da kjøre med inntak av EN DOSE 25 MG SOBRIL slik: 1. Om kvelden 8 t før kjøring? Det er da under 30 mg. Betyr det her noe om det er fast eller sporadisk når 1 dose og under 25 mg? Står ikke at dosen skal fordeles utover dagen. 2. Hva om det er om dagen, både fast og sporadisk? 3. Kan dere belyse litt om 8 t regel og stabil bruk/karantene i 1 uke dersom fast? Men her blir jo fast uansett dersom dosering kun 1 gang/døgn.... Tom lege er noe usikker...:( Mvh XXX 1 uke Fast Sporadisk Kvinne, 51 år fra Hordaland

RUStelefonen svarer:

Det stemmer at regelverket på dette området kan være litt utydelig, men vi viser til hva som fremgår i Førerkortveilederen, avsnitt om benzodiazepiner: Førekortgruppe 1 Helsekrav oppfylt ved bruk av:
 • oksazepam inntil 30 mg/døgn eller
 • diazepam inntil 10 mg/døgn
Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring:
 • zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
 • zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
 • nitrazepam inntil 10 mg /døgn,
Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. (...) Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger:
 • Legemiddelbehandlingen må ikke utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved langvarig behandling anbefales det at dette vurderes regelmessig og minst hvert halvår.
 • Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.
 • Det benyttes kun de legemidlene som er angitt i § 36 nr. 4 kolonne B (oksazepam, diazepam, zopiklon, zolpidem og nitrazepam).
 • Ved bruk av zopiklon, zolpidem og nitrazepam må legemiddelet være inntatt minst 8 timer før kjøring.
 • Angitt maksimaldose i § 36 gjelder ved behandling i monoterapi.
 • Ved kombinasjon med andre legemidler må helsekravet vurderes i henhold til § 35 og § 37.
Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam eller oksazepam til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt. Legen må informere pasienten om hvordan legemiddelet skal brukes for ikke å være i strid med kravene til trafikksikker kjøring i § 35. Så, slik vi tolker dette regelverket, finnes det ingen 8-timersregel for oksazepam/Sobril. Når du tar Sobril, kan dette spores i blodet i ca. 1-2 døgn etter inntak. Dermed blir det også en vurderingssak om din sporadiske bruk av Sobril er forenlig med helsekravene til førerkort, dvs. om den sporadiske bruken påvirker dine kjøreferdigheter eller ikke. Dette er noe du selv må kjenne på, og som også legen din har ansvar for å vurdere. Om du bruker det fast, er tilvendt dosen du står på, og bruker mindre enn 30 mg i døgnet skal du i utgangspunktet kunne kjøre bil, selv uten å måtte vente i 8 timer. Vi håper at dette oppklarte ting litt.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet