Kan jeg få cannabis medisinsk pga ADHD?

Hei
jeg har fått utredet ADHD siden 2012, jeg hater å bruke disse medisinene retalin, consert, å altentinn. De funkerte veldig bra til skolen, men ellers nei takk.

I de siste årene så har forhold meg til kun cannabis/hasj, det funker veldig bra.
Men har fått masse problemer med dette siden staten anser det som «narkotika» bruk, mistet billappen osv.

Spørsmålet blir, kan jeg få cannabis medisinsk pga ADHD , kan jeg evnt ta billappen, hvor vanskelig er det å få dette til?

Mann, 29 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Kan jeg få cannabis medisinsk pga ADHD?
Det kan vi ikke svare på. Det er opp til en spesialist å vurdere. Vi anbefaler deg å drøfte saken med Foreningen for cannabismedisin.

Lappen
Under kan du lese hva Førerkortveilederen sier:

Registrerte cannabinoid-legemidler kan være forenlig med føring av motorvogn i
førerkortgruppe 1 under forutsetning av at:

  • behandlingen er innenfor indikasjon og instituert av spesialist i nevrologi
  • pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn
  • behandlingen følger retningslinjene som angitt under avsnittet «Legemidler» i denne veilederen
  • sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn
  • det utvises spesiell aktsomhet når bruk av andre legemidler er indisert
  • helsekravene etter § 35 er oppfylt ved samtidig bruk av legemidler som er opplistet i § 36
  • det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.

Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel som er opplistet i § 36 nr. 4 til 7, bør angitt maksimal døgndose for det sistnevnte legemiddelet reduseres med 50 %, jf. § 37. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7, sammen med cannabinoid-legemidler.

All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller foreskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn.

Bruk av cannabinoider er ikke forenlig med førerett i førerkortgruppe 2 og 3.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet