Hva gjør man i en slik situasjon?

Hvis jeg gang på gang har tatt noen i å bruke dop eller medisiner, å personen sliter med sinne,og frustrasjon,og det derfor er umulig å ta opp noe. Når alle trekk som kan brukes er brukt ifohold til samliv eller ikke,hva gjør mann da for å hjelpe? «Sladrer? » lar det gå? Forlater vedkommende?

Kvinne, 31 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å gi noe konkrete råd da vi ikke har nok informasjon om situasjonen. Vi vet heller ikke hva du mener med «sladrer» – til hvem? Men ut i fra det du skriver er det nærliggende å tro at det ikke er så mye du får gjort med situasjonen til vedkommende. Det vi anbefaler da, er å ta valg som er riktige for deg, som gjør at du får det bedre. Noen ganger vil det si å forlate vedkommende. I første omgang anbefaler vi å snakke med noen, for eksempel familivernkontoret eller et pårørendetilbud. Du kan også kontakte oss for en samtale om situasjonen.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet