Forskjellen på amfetamin og metylfenidat?

Hva er forskjellen på amfetamin og metylfenidat?

Mann, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Amfetamin er et kjemisk fremstilt og er i hovedsak en blanding av Dextroamfetamin og Penylpropan. Metylfenidat er virkestoffet i medikamenter som f.eks Conserta og Ritalin. Selv om de to stoffene er strukturelt forskjellige virker begge sentralstimulerende. De vil de ha ganske lik effekt ved f.eks behandling av ADHD, narkolepsi etc. Du kan lese mer om Amfetamin og  Ritalin på vår hjemmeside.

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet