Hvem kan forlange og motta urinprøve under behandling?

Hvem kan forlange urinprøve, og hvem kan lovlig motta avlagt prøve til behandling?

Mann, 52 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi antar at spørsmålet ditt er i sammenheng med rusbehandling på institusjon, og hvem som kan forlange og motta urinprøve. Rusmiddeltesting blir ofte brukt på institusjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet skriver i sin veileder at;

«Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket. I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonell loven». Du finner hele veilederen om rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet her.

 

Still spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på? Chat med oss her.

Eller send inn ett nytt spørsmål til oss ved å bruke skjemaet under.

Mann    Kvinne    Annet