3.1. Blod-, spytt-, utåndings- og urinprøver

Mange spør oss om hvor lenge ulike rus- og legemidler sitter i blodet, og/eller hva målt konsentrasjon av slike stoffer tilsvarer i alkoholpromille.

Når det gjelder påvisningstid i utånding-, spytt- og blodprøver, vil dette variere en del fra person til person, inntatt mengde, og hvor stort tidsrom inntaket har foregått i. Påvisningstidene er omtrent like for de tre ulike analysemetodene, med noe variasjon. I denne artikkelen fra Oslo Universitetssykehus vil du finne en veiledende oversikt over en rekke vanlige rus- og legemidler.

Når det gjelder omregning av stoffkonsentrasjon til alkoholpromille, viser vi til denne tabellen fra Oslo Universitetssykehus.

Ved skjellig grunn til mistanke har politiet rett til å ta deg med til politistasjonen for å avlegge en urinprøve. En urinprøve sier ikke noe om påvirkningsgraden der og da, men kan bekrefte (evt. avkrefte) et nylig inntak av et stoff i lengre tid tilbake enn hva de øvrige nevnte analysemetodene kan. For veiledende informasjon om påvisningstid i urin, se våre faktasider om rusmidler.

Dersom du blir stoppet i kontroll og tester positivt på et legemiddel, men bruker dette som foreskrevet fra legen, gjelder regelverket som fremgår i kap. 1.1. Bruk av reseptpliktige legemidler med resept.

Dersom du blir stoppet i kontroll og tester positivt på alkohol over straffbarhetsgrensen, et illegalt narkotisk stoff, et legemiddel du ikke har resept på, eller et legemiddel du har resept på men som du bruker mer av enn tillatte døgndoser, gjelder regelverket som fremgår i kap. 2.1. Ruspåvirket kjøring.

Les mer:

3.2. Rettigheter

Se også:

1. Legemidler og bilkjøring

2. Rusmidler og bilkjøring