3. Trafikkontroll

Dette kapittelet omhandler trafikkontroller utført av politiet, i forbindelse med ruspåvirket kjøring.

Dersom du blir stoppet i kontroll og tester positivt på et legemiddel, men bruker dette som foreskrevet fra legen, gjelder regelverket som fremgår i kap. 1.1. Bruk av reseptpliktige legemidler med resept.

Dersom du blir stoppet i kontroll og tester positivt på alkohol over straffbarhetsgrensen, et illegalt narkotisk stoff, et legemiddel du ikke har resept på, eller et legemiddel du har resept på men som du bruker mer av enn tillatte døgndoser, gjelder regelverket som fremgår i kap. 2.1. Ruspåvirket kjøring.

 

Her kan du finne informasjon om:

3.1. Blod-, spytt-, utåndings- og urinprøver

3.2. Rettigheter

Se også:

1. Legemidler og bilkjøring

2. Rusmidler og bilkjøring