Hvordan snakke med noen om deres rusbruk

Rusproblemer bærer ofte mye skyld og skam med seg, og å snakke om det, kan derfor oppleves vanskelig. Det er mange pårørende til alkohol- eller rusmisbrukere som lurer på hvordan de skal gå frem i en samtale med den som ruser seg. Det finnes ingen fasit på en slik samtale. Alle er forskjellige, og du som kjenner personen vet best hvordan du kan få en god samtale. Men det er noen generelle råd som kan være nyttige.

Det er viktig at du ikke føler deg ansvarlig for å få vedkommende til å endre seg. For å få til endring, er det en forutsetning at vedkommende selv vil dette. Men, du må gjerne prøve å snakke om det, gi uttrykk for din bekymring, samt forsøke å kartlegge om vedkommende selv faktisk ønsker endring eller ikke.

Her følger noen tips for kommunikasjon med en som ruser seg:

 • Personen bør være (mest mulig) nykter når man tar samtalen.
 • Det kan være lettere å snakke dersom dere er ute og går/kjører en tur eller er i annen aktivitet.
 • Vær rolig når du snakker med personen, og ikke vær urimelig. Ikke gjør dette når dere er i dårlig humør.
 • Spør personen om hans/hennes bruk i stedet for å komme med antakelser.
 • Når personen er ferdig med å snakke, gjenta det han/hun har sagt (slik du har forstått det) så han/hun kan få sjansen til å rette opp eventuelle misforståelser.
 • Snakk konkret om personens handlinger, heller enn å snakke om hans/hennes personlighet/karakter. Ikke krev eller forvent innrømmelser.
 • Bruk uttalelser som begynner med «jeg» heller enn uttalelser som begynner med «du». F.eks.: “Jeg opplever at jeg blir bekymret/sint/frustrert når du….» i stedet for: “Du gjør meg bekymret/sint/frustrert…»
 • Legg det fjerne frem slik at «jeg trenger å snakke om dette», mer enn at «du er nødt til å snakke om dette»
 • Hold deg til saken, nemlig personens rusbruk. Ikke bli dratt inn i krangler eller diskusjoner om andre tema.
 • Ikke kritiser personens rusbruk.
 • Prøv å unngå betegnelser som «narkoman», «alkoholiker» eller andre negative beskrivelser av personen.
 • Prøv å unngå diskusjoner om det aktuelle rusmiddelet er farlig eller ikke.
 • Unngå negative tilnærminger som skaper skyldfølelse, slik som straffeprekner/moralisering. Dette bidrar sjelden til endring.

Ønsker personen å slutte?

Ja:

Nei:

 • Er det mulig å avtale å snakke mer sammen senere?
 • Hvis du/dere og personen bor sammen, hvordan skal dere ha det fremover?
 • Ønsker personen informasjon om skadereduksjon?
 • Å være pårørende er vanskelig. Trenger du noen å snakke med? Kartlegg hvem du kan støtte deg til/snakke med.
 • Unngå forsøk på å kontrollere personen ved bestikkelser, sutring/syting, trusler, gråt o.l.
 • Ikke bruk rusmidler sammen med personen. Ikke ta over ansvaret for personens plikter.
 • Ikke lag unnskyldninger eller dekk over for personen.
 • Ikke nekt personen grunnleggende behov som mat, klær og husly (men gi ham/henne heller ikke penger til det).
 • Om du/dere ønsker noen å snakke med, kan dere ringe RUStelefonen på 915 08588

Det er viktig å huske på at en enkel samtale sannsynligvis ikke vil endre personens rusatferd. Det kan likevel være til nytte, både for deg som pårørende, for rusbrukeren og for deres forhold.