Drikkevett: promillekalkulator og app

Hvor påvirket du er av alkohol måles gjerne i promille. Promille viser til hvor mange gram ren alkohol du har i blodet pr liter blod. Dette innebærer at det er store variasjoner for hvor høy promillen blir ved inntak av samme mengde alkohol, altså at personer som drikker det samme kan få veldig forskjellig promille. Hvor mye alkohol tåler du?

App for bedre kontroll på alkoholinntaket, med egen promillekalkulator!

Appen er ment for deg som ønsker å ha bedre kontroll på alkoholbruken din, eller til deg som ønsker en promillekalkulator lett tilgjengelig. Appen er ikke egnet som behandling for alkoholavhengighet.

Appen tilbyr:

 • Planlegg kvelden-funksjon
 • Promillekalkulator
 • Langsiktig mål
 • Dagen derpå
 • Historikk

Hvor mye tåler jeg å drikke? Hva har jeg i promille? Hvordan kan jeg unngå å bli for full?

Dette er spørsmål mange stiller seg i forbindelse med alkoholinntak. Vi i RUStelefonen får årlig over 2000 henvendelser vedrørende alkoholforbruk, fra folk som ønsker råd om hvordan man kan moderere seg.

Appen Drikkevett skal gjøre det enklere å kontrollere alkoholinntaket mens du er på fest. Den hjelper deg å planlegge kveldens alkoholinntak, og beregner promille underveis mens du drikker. Du kan sette deg en makspromille som du ønsker å holde deg under mens du drikker. I løpet av festen registrerer du hver enhet du inntar i appen, promillen kalkuleres og oppdateres i løpet av hele kvelden. Slik kan man få hint om når det kan være på tide å stoppe å drikke.

Dagen derpå får du en oversikt over kveldens inntak, den høyeste promillen i løpet av kvelden og din nåværende promille.

Drikkevett kan også være til hjelp dersom man ønsker å redusere alkoholinntaket over tid, og har en egen funksjon for ”Langsiktige mål”. I appen kan man også registrere snittpris på alkoholenheter, og få en oversikt over totale kostnader du har brukt på fest, samt den høyeste promillen du har hatt i løpet av historikken.

Regne ut promille på egen hånd?

Om du ikke har mulighet eller lyst til å laste ned appen, kan du regne ut promille på egen hånd. I gjennomsnitt vil alkoholen fordele seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn. Du forbrenner ca. 0,15 promille per time. For omtrentlig beregning av alkoholpromille bruker du denne formelen:

 • For kvinner: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0,60) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille.
 • For menn: Alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 0,70) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille.

Nå kan du forhåpentligvis omtrentlig beregne hvor høy promille du får, men hva har dette å si for hvor påvirket du blir? Her er det store individuelle forskjeller, men som en tommelfingerregel gjelder:

 • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.
 • Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
 • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
 • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. hukommelseproblemene øker med stigende promille.
 • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.