Alkohol i blodprøver og urinprøver

Måling av etanolnivå/alkoholpåvirkning

For å undersøke om en person er påvirket på prøvetidspunktet, brukes alkometer, urinprøve eller blodprøve. Både alkometer og urinprøve kan være unøyaktige og/eller gi falske positive. Den mest nøyaktige analysemetoden er blodprøve.

  • Påvisningstid etter små – moderate inntak er 2-6 timer
  • Påvisningstid etter stort inntak er inntil 12-15 timer

EtG/EtS

EtG/EtS i serum/blod: 12-24 timer ved små/moderat inntak, 36 timer ved betydelig og gjentatte inntak.

EtG/ EtS i urin: 2-3 døgn ved små/ moderat inntak, opp til 5 døgn ved betydelig og gjentatte inntak.

PEth

PEth gir informasjon om det totale alkoholinntaket de siste 2 – 4 uker. Påvisningstiden anslås å være om lag 2-3 uker etter avsluttet bruk, med store individuelle forskjeller. PEth måles i fullblod.

CDT

Halveringstiden for CDT er 7 – 15 dager, slik at en forhøyet verdi gjerne vil normaliseres eller falle betydelig i løpet av 2 – 4 uker etter avsluttet inntak.

Les også våre sider om påvisning av alkoholbruk for utfyllende informasjon.

Relaterte artikler om alkohol: