Tegn og symptomer på alkoholbruk

Mistenker du at noen du kjenner har drukket alkohol eller drikker for ofte/mye?

Symptomer som kan være tegn på at en person er påvirket av alkohol:

 • Ufokusert blikk, treg reaksjon på stimuli
 • Ånden lukter alkohol
 • Snøvling, uklar tale
 • Koordinasjonsvansker, ustøhet
 • Ukritisk atferd, endret personlighet
 • Kvalme/oppkast
 • Økt innadvendthet eller utadvendthet
 • Bevisstløshet, pustestans (ved høyt inntak, evt. i kombinasjon med andre rusmidler)

Symptomer som kan være tegn på bruk av alkohol regelmessig og kontinuerlig over tid:

 • Endring i personlighet, rutiner og sosial omgangskrets
 • Lite overskudd/energi
 • Svekket hukommelse
 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler
 • Rødflammet hud og skjelvende hender
 • Funn av åpnede flasker med alkoholinnhold på unaturlige steder, eller spritflasker ol. Som er fylt opp med vann for å skjule at det er drukket av.
 • Intrikate bortforklaringer og løgner, særlig tilknyttet pengebruk og hvor h*n har oppholdt seg i tidsrom som ikke er redegjort for

Les også: Alkoholisme – når har man et alkoholproblem?

Verdt å vite om tegn og symptomer på bruk

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er tilstede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om et problematisk alkoholmisbruk. Det er verdt å merke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av alkoholinntak, kan variere sterkt fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for bruk av andre rusmidler enn alkohol eller for mennesker med svekket psykisk helse.

Det kan være nyttig å lese vår guide til hvordan man snakker med noen om deres rusbruk, og våre sider bekymret for noen med et rusproblem eller alkoholproblem?

Relaterte artikler om alkohol: