Amfetamin i urinprøver og blodprøver

Amfetamin kan påvises i blodet i ett til to døgn etter inntak, og i urinen i 2 – 10 dager.

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket.

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme.

Store variasjoner kan forekomme

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

Les mer om narkotikatesting og urinprøver, hva, hvorfor og hvordan?

Relaterte artikler om amfetamin: