Tegn og symptomer på bruk av amfetamin og metamfetamin

Mistenker du at noen du kjenner bruker amfetamin? Da er det en del symptomer det kan være greit å vite om.

Symptomer som kan være tegn på bruk av amfetamin:

 • Forstørrede pupiller
 • Blør neseblod hyppig, evt. også rennende nese
 • Økt energinivå, høy puls
 • Svetting, skjelving o.l.
 • Røde øyne
 • Uvanlig kjeveaktivitet, som f.eks. tygging når personen ikke spiser
 • Tannskader (ved langvarig omfattende bruk)
 • Endret søvnmønster
 • Endret atferd, særlig i retning økt rastløshet, nervøsitet og/eller aggressivitet. Utslitthet og nedstemthet kan også forekomme, særlig dersom misbruket har pågått over lengre tid, eller dersom rusen er på vei ut av kroppen.
 • Endret sosial omgangskrets
 • Betydelige svingninger i vekt
 • Intrikate bortforklaringer og løgner, særlig tilknyttet pengebruk og hvor h*n har oppholdt seg i tidsrom som ikke er redegjort for
 • Funn av brukerutstyr og/eller hvitt pulver på personens klær, i hjemmet osv.

Les mer om symptomer på overdose og forgiftning

Ved flere symptomer

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er til stede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om et amfetaminmisbruk. Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av et amfetaminmisbruk, er noe som kan variere sterkt fra person til person.

Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn amfetamin.

Det kan være nyttig å lese vår guide til hvordan man snakker med noen om deres rusbruk, og våre sider bekymret for noen med et rusproblem?

Relaterte artikler om amfetamin: