Fakta om anabole androgene steroider (AAS) og dopingmidler

Anabole steroider blir ofte forbundet med det å få større muskler eller å bli sterkere.

Hva er anabole steroider?

Anabole-androgene steroider (videre kalt anabole steroider) er testosteron og lignende syntetiske stoffer. Felles for alle anabole steroider er at de både har en anabol virkning (fremmer muskelvekst) og en androgen virkning (fremmer utvikling av maskuline trekk), men i varierende mengdeforhold fra preparat til preparat.

Anabole steroider kan brukes medisinsk i terapeutiske doser ved visse sykdommer, men brukes i all hovedsak ulovlig som prestasjonsfremmende midler, fordi bruk i kombinasjon med trening fører til en raskere utvikling av muskelmasse og styrke.

Varianter av anabole steroider

Det finnes mange varianter av anabole steroider, og de inntas som regel som injeksjonsvæske eller piller, men finnes også som krem og plaster.

Bruksmønster  av anabole steroider

De inntas gjerne i kurer, hvor en periode med bruk følges av en periode uten bruk. Tiden en bruker er på og av kur varierer veldig. Noen bruker anabole steroider kontinuerlig uten pause, ofte i perioder med lavere og høyere doser.

Brukerdoser av anabole steroider

Brukerdosene varierer fra bruker til bruker. Moderate brukerdoser er 5-15 ganger høyere enn medisinske behandlingsdoser, men brukerdoser som er 20-40 ganger høyere er heller ikke uvanlig, og mange bruker også mye høyere doser enn dette.

Det er også vanlig at brukeren inntar flere forskjellige preparater samtidig («stacking»).

NB! AAS og dopingmidler faller i utgangspunktet utenfor RUStelefonens kompetanseområde. Våre opplysninger på dette området begrenser seg dermed til det helt generelle. Våre sider om anabole steroider er laget i samarbeid med steroideprosjektet.

Dersom du har spesifikke spørsmål utover dette, anbefaler vi at du henvender deg til Dopingkontakten.

Relaterte sider: