Behandling etter bruk av anabole steroider

Det kan være vanskelig å slutte med anabole steroider, og det er ikke uvanlig å trenge litt hjelp med det.

Ansvar for behandling

I Norge er det spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som har ansvaret for behandling av brukere av anabole steroider som har fått helseskader, og pårørende til brukere av anabole steroider.

Mål for behandling

Målet med behandlingen er å hjelpe pasienten til et liv uten anabole steroider, eller å redusere helseskader som følge av bruk.

Ettersom bruk av anabole steroider kan føre til mange forskjellige typer bivirkninger, vil behandlingen i mange tilfeller kreve et samarbeid mellom forskjellige spesialiteter, og det er TSB som har ansvaret for å koordinere tilbudet og kontakte de rette andre spesialistenhetene etter behov.

Behandlingsforløpet blir individuelt tilpasset.

Steroideprosjektet – tilbud om en informasjonssamtale om behandling

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som tilbyr informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider og deres pårørende.

Tilbudet er gratis, anonymt, og forplikter ikke til behandling. Ønskes behandling etter endt samtale, hjelper Steroideprosjektet brukeren eller den pårørende videre inn i behandling. Steroideprosjektet kan kontaktes på telefon; 469 59 791 eller på mail; steroider@ous-hf.no

Relaterte sider: