Blande AAS med rusmidler eller legemidler

Bruk av anabole steroider i kombinasjon med bruk av andre rusmidler er vist å forekomme relativt ofte.

For enkelte kan denne kombinasjonsbruken være et forsøk på å selvmedisinere bort uønskede bivirkninger som har kommet etter bruken av de anabole steroidene, i stedet for å oppsøke hjelp.

Forskjellige typer rusmidler blir brukt for eksempel i forsøk på å dempe smerter i muskulaturen og kroppen, for å gi bedre søvn og avslapning og for å øke aktivtetsnivået i forbindelse med trening.

Det er gjort lite forskning på spesifikke risikoer ved bruk av anabole steroider i kombinasjon med andre rusmidler. Likevel har de fleste studier på ekstrem voldsbruk blant brukere av anabole steroider involvert bruken av andre rusmidler, og det er grunn til å tro at kombinasjonsbruk kan øke sannsynligheten for en økt voldsrisiko.

I tillegg øker risikoen for et forverret symptombilde, andre bivirkninger og avhengighet til andre rusmidler.

Relaterte sider: