Virkninger og bivirkninger av AAS

Testosteron er det mannlige kjønnshormonet, og fremmer naturlig nok mannlige kjønnstrekk.

Virkninger av anabole steroider

Testosteron er et hormon som er viktig for å fremme utviklingen av mannlige kjønnstrekk og muskelvekst. Bruk av anabole steroider gir den samme effekten i kroppen som naturlig testosteron, men virker betydelig kraftigere fordi dosene som inntas er mye høyere enn kroppens egenproduksjon av testosteron.

Når bruk av anabole steroider kombineres med trening vil man oppnå økt muskelmasse og styrke raskere enn ved trening uten disse stoffene. Økt testosteron kan også gi økt aktivitetsnivå, bedret selvtillit og mindre behov for søvn og hvile, og mange vil oppleve at sexlysten øker.

Bivirkninger av anabole steroider

Bruk av anabole steroider kan også gi uønskede bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad. Her er noen av dem:

Hjerte- og karsykdommer

Bruk av anabole steroider kan føre til et økt nivå av det dårlige LDL-kolesterolet og lavere nivå av det gode HDL-kolesterolet, som igjen gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.Det er påvist en økt forekomst av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt hos brukere av anabole steroider, også blant yngre menn.

Hjertet er en muskel, og bruk av anabole steroider kan føre til at hjertet vokser og hjerteveggene blir større og stivere. Det gjør at hjertet blir mindre elastisk, og hjertets evne til å pumpe blod ut i kroppen blir dårligere.

Lever- og nyreskader

Bruk av store doser anabole steroider over tid kan gi alvorlige lever- og nyreskader, og kan føre til utvikling av leverkreft og nyrekreft.

Muskler og sener

Rask muskelvekst grunnet bruk av anabole steroider vil gi økt fare for skader på sener, senefester og muskler. Avrivningsskader er en relativt vanlig bivirkning fordi senefester og muskler ikke rekker å tilpasse seg den raske utviklingen av muskelstyrke.

Den raske muskelveksten kan også gi kramper og muskelsmerter.

Hud og hår

Bruk av anabole steroider kan gi kviser fordi kroppens fettproduksjon øker. Tap av hodehår, strekkmerker og pigmentering i huden er også vanlig.

Vekstforstyrrelser

Hos unge, som ikke har passert puberteten, kan lengdeveksten stoppe permanent fordi modningen og lukkingen av vekstsonene i skjelettet skjer raskere enn normalt.

Kjønnsspesifikke effekter

Kvinner kan få et mer maskulint utseende ved bruk av anabole steroider, på grunn av de økte nivåene av testosteron, og fordi bruken kan gjøre at østrogenproduksjonen blir undertrykket. Noen utvikler mannlige kjønnstrekk som dypere stemme, mer kroppshår og hår i ansiktet, menstruasjonsforstyrrelser, større klitoris og mindre bryster.

Menn kan utvikle bryster fordi noe av det overflødige testosteronet omdannes til østrogen. Noen kan oppleve at testiklene blir mindre. Dette skjer fordi egenproduksjonen av testosteron, og dermed også produksjonen av sædceller i testiklene, kan reduseres eller opphøre ved bruk av anabole steroider. Noen menn kan også få ereksjonsproblemer, og hos noen kan ereksjonen utebli helt.

Begge kjønn risikerer sterilitet, som normalt vil være forbigående etter en kortere eller lengre periode uten bruk. For noen kan dette ta svært lang tid, og noen menn vil trenge tilførsel av testosteron resten av livet.

Psykiske bivirkninger

Ved bruk av anabole steroider kan noen oppleve humørsvingninger, at impuls- og sinnekontrollen blir dårligere, mer mistenksomhet og at empatien blir redusert, særlig når man er i aktiv bruk. Mange opplever også angst, energiløshet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser og depresjon, og følger som redusert selvtillit og sosial tilbaketrekning.

Disse symptomene oppleves ofte mellom kur eller ved avslutning av bruk, men kan også forekomme i aktivt bruk. I sjeldne tilfeller kan bruk av anabole steroider også føre til psykose, mani og alvorlige depresjoner, og noen kan få så store plager at de får tanker om å ta sitt eget liv.

Symptombilder varierer

Anabole steroider virker ulikt fra person til person og vil kunne gi ulike symptombilder. Noen kan oppleve å få mange bivirkninger etter kort tid, mens det for andre kan gå lang tid. Noen kan bruke store mengder over lang tid uten å oppleve bivirkninger, mens andre kan bruke små mengder og utvikle alvorlige bivirkninger.

Disse forskjellene er avhengig av blant annet mengde bruk, debutalder, hvilke preparater som brukes, om man kombinerer med andre rusmidler og genetiske forskjeller. Forskning tyder likevel på at det er økt risiko for alvorlig bivirkninger hvis man bruker store doser, og hvis man har startet opp bruk i tidlig alder.

Relaterte sider: