KETAMIN – dosering, virkninger og bivirkninger

Ketamin ble på 1960-tallet utviklet som et anestesilegemiddel, men anvendes i liten grad på mennesker da stoffet ofte forårsaker hallusinogene virkninger hos pasienter. Ketamin har derfor en viss popularitet som rusmiddel.

Inntak, dosering og virketid

En normal brukerdose kan variere mellom ca. 30 og 300 mg., sterkt avhengig av brukerens erfaring samt stoffets renhet/konsentrasjon og inntaksmetode (f.eks. sniffing, oralt eller injeksjon). Avhengig av disse faktorene vil rusvirkningen normalt vare i 1-2 timer, med ettervirkninger inntil 4-8 timer, noen ganger også dagen derpå.

Virkninger og bivirkninger av ketamin

Avhengig av dosering og bruksmåte vil Ketamin kunne virke både dempende, stimulerende og hallusinogent på sentralnervesystemet.

Dissosiasjon og svekket motorikk/koordinasjon er vanlige bivirkninger, og ketamin kan potensielt være dødelig ved høye doser.

Ketamin kan være mer vanedannende enn andre hallusinogene rusmidler, og kan ved lengre tids regelmessig bruk gi betydelige fysiologiske og psykologiske skader. Blant annet er det rapportert at ketamin kan føre til problemer med vannlating og skader på blæren.

Ketamin og lovgivning

I Norge distribueres ketamin medisinsk i form av Ketalar, som klassifiseres som et reseptpliktig narkotisk preparat.

Ketamin i urinprøver

Inntak av ketamin kan påvises i 2-7 dager etter inntak hvis laboratoriet ser etter det. Påvisningstiden kommer an på faktorer som mengde og varighet av rusmiddelinntak, variasjon i utskillelseshastighet mellom personer,  variasjon i utskillelseshastighet for den samme personen over tid, samtidig bruk av legemidler eller rusmidler som påvirker utskillelseshastigheten og lever- og/eller nyrefunksjon.

Bruk av ketamin kan ved enkelte urinprøver gi falsk positivt utslag som PCP.

Les mer om narkotikatesting og urinprøver, hva, hvorfor og hvordan?

 

Les også om:

KHAT – virkninger og bivirkninger

POPPERS – virkninger og bivirkninger

PCP – dosering, virkninger og bivirkninger

DATURA / ENGLETROMPET / PIGGEPLE – dosering, virkninger og bivirkninger

ABSINT – hva er absint, hvordan virker absint og er absint lovlig?