POPPERS – virkninger og bivirkninger

Poppers er en samlebetegnelse på ulike alkylnitritter (nærmere bestemt amylnitritt, butylnitritt og isobutylnitritt).

Inntak og virketid

Poppers distribueres hovedsakelig som glassampuller som åpnes («poppes»), og gir rusvirkning med en gang man puster dampen inn i nesen. Rusvirkningen inntreffer som sagt fort, men er raskt forbigående, og varer sjelden lenger enn fem minutter.

Virkninger og bivirkniner av poppers

Poppers ble opprinnelig utviklet som en akutt hjertemedisin, da de utvider blodårene og dermed øker blodtilførselen til hjertemuskelen.

Rusvirkningen beskrives gjerne som lett euforisk, beroligende samt seksuelt stimulerende. Denne kombinasjonen av virkninger har gitt Poppers en viss popularitet i enkelte klubb-/partymiljøer.

Poppers gir noen ganger et betydelig fysisk ubehag i etterkant av rusepisoden (f.eks. kvalme, svimmelhet, hoste), særlig når stoffet har vært inntatt i kombinasjon med alkohol.

Lengre tids regelmessig bruk kan i tillegg gi ytterligere fysiologiske komplikasjoner, først og fremst sår- og etseskader omkring nese og munn. Risikoen for fysiologiske skader er særlig gjeldende dersom man kommer i direkte kontakt med væsken i glassampullene.

Personer med hjertefeil bør være særlig forsiktige med bruk av poppers, ettersom dette bidrar til å senke blodtrykket. Det samme gjelder gravide, og personer med grønn stær.

Poppers og lovgivning

Poppers er oppført i legemiddellisten og reguleres av legemiddelloven. Legemidler er kun lov å omsettes i apoteker. All annen omsetting og/eller innførsel er ulovlig.

 

Ler også om:

KHAT – virkninger og bivirkninger

PCP – dosering, virkninger og bivirkninger

KETAMIN – dosering, virkninger og bivirkninger

DATURA / ENGLETROMPET / PIGGEPLE – dosering, virkninger og bivirkninger

ABSINT – hva er absint, hvordan virker absint og er absint lovlig?