Fakta om benzodiazepiner: Valium, Vival, Stesolid, Xanor, Rivotril m.fl

Benzodiazepiner er reseptbelagte medikamenter, men finnes også på det illegale markedet. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. Legemiddelet brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi.

Benzodiazepiner: Valium, Vival, Sobril, Stesolid, Xanor, Rivotril m.fl

Flere grupper benzodiazepiner finnes på markedet. Disse er mest vanlige i Norge:

  •  Xanor hvor virkestoff er alprazolam
  • Vival, Valium og Stesolid hvor virkestoff er diazepam
  • Flunipam og Rohypnol (avregistrert siden 2004) hvor virkestoff er Flunitrazepam
  • Rivotril hvor virkestoff er Klonazepam
  • Dormicum hvor virkestoff er Midazolam
  • Apodorm og Mogadon hvor virkestoff er Nitrazepam
  • Sobril og Alopam hvor virkestoff er Oxazepam

Z-hypnotika

Imovane (med virkestoff zopiclone) og Stilnoct (med virkestoff zolpidem) er ikke benzodiazepiner, men benzodiazepinlignende legemidler. Begge disse brukes ved innsovningsvansker over korte tidsrom grunnet tilvenningsfare.

Inntaksmåter

Den vanligste inntaksmåten er oralt, i tablettform. Det forekommer at personer som misbruker benzodiazepiner løser dette opp og injiserer det. I misbrukssammenheng forekommer det også at tablettene knuses og sniffes gjennom nesen.

Benzodiazepiner er vanedannende

Benzodiazepiner er potensielt sterkt vanedannende, og medfører ofte betydelige abstinensplager ved nedtrapping selv etter kort tids bruk. Bruker du benzodiazepiner sammenhengende i mer enn to uker, risikerer du å få milde abstinensplager om du slutter brått. Ved lengre tids bruk, anbefales det at en nedtrappingsplan utarbeides i samråd med legen som skriver ut medisinene.

Nye benzodiazepiner

De siste årene har det kommet flere nye benzodiazepinlignende rusmidler på markedet, såkalte Research chemicals, som selges i utlandet eller ulovlig på nettet (se også Syntetiske cannabinoider og nye psykoaktive stoffer).