Virkninger og bivirknger av benzodiazepiner

Virkning av benzodiazepiner kommer relativt raskt etter inntak. Det anbefales ikke å bruke denne typen legemidler over tid fordi tilvenningsfaren er relativt stor, og abstinenser kan forekomme selv etter kort tids bruk.

Korttidsvrikninger

Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes. Økt impulsivitet og aggressivitet kan forekomme, også ved små doser. I kombinasjon med andre rusmidler øker sjansen for en slik reaksjon.

Dersom man inntar benzodiazepiner for å oppnå rus, vil rusen vanligvis komme etter 10-60 minutter og kan vare i flere timer, avhengig av hvilket benzodiazepin det er snakk om og hvilken mengde som inntas.

Det er ikke uvanlig å oppleve en mild psykisk reaksjon når virkningen har gått ut, for eksempel forhøyet angst eller slapphet.

Mulige bivirkninger over tid

I medisinsk behandling anbefales det kortest mulig behandlingstid, da benzodiazepiner er potensielt sterkt vanedannende. Det er vanlig å utvikle en toleranse, noe som vil si at man må ta større doser for å oppnå samme effekt.

Abstinenser kan forekomme selv etter kort tids bruk, men anses gjerne å være sterkere dersom du har brukt benzodiazepiner over lengre tid. Angst, kvalme, kramper, hjertebank, økt puls og blodtrykk er symptomer på abstinenser.

I sjeldne tilfeller kan abstinensene være livstruende. Nedtrapping kan dempe abstinensplagene, og anbefales å gjøres i samråd med lege. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med behandling på institusjon.

Injisering av benzodiazepiner

Ved injisering kan uoppløste hjelpestoffer, som bindemidler, fyllstoffer og glattemidler, havne som partikler i lungene. Der kan de tette små blodårer og gi lungeemboli (blodpropp i lungene), eller medføre en lokal, kronisk betennelse. Det er dessuten fare for infeksjoner. Rusvirkningen kan også oppleves annerledes ved injeksjon, eksempelvis ved at virkningen kommer fortere.