Fakta om cannabis: hasj, marihuana og olje

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra planten Cannabis Sativa og Cannabis Indica. Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt.

Virkestoff i Cannabis

Det viktigste aktive virkestoffet i cannabis er THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol). Det er svært variabelt hvor høy prosentandel THC som er i cannabisprodukter, dette avhenger av hvordan planten er dyrket frem og hvilke deler av planten som er brukt i produksjon. Cannabis med veldig høyt innhold av THC  kalles ofte skunk.

Les mer om virkninger og bivirkninger av cannabis

Cannabis: hasj, marihuana og olje

Det finnes hovedsakelig tre ulike cannabis-produkter. Felles for disse tre er en karakteristisk, søtlig lukt, som blir særlig fremtredende når de røykes.

  • Hasj (brunt) er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten senere og varer lengre. Hasj distribueres vanligvis i form av tykke, brune/sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper/brukerdoser. Disse klumpene smuldres igjen opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking. THC-innhold i hasj ligger gjerne på ca 10%, men beslag i senere tid har vist at enkelte partier kan ha så mye som 30%.
  • Marihuana (grønt, weed, gress) er tørkede (hovedsakelig grønne) blader, stilker, frø og toppskudd fra hunnplanten som vanligvis males og røykes. Marihuana røykes noen ganger rent, men ofte også utblandet med tobakk. THC-innholdet i marihuana ligger som regel mellom 11-25% avhengig av hvilken del av planten som er brukt.
  • Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes.

Les mer om tegn på bruk av cannabis

Kort historikk

Tradisjonelt har cannabisplanten vært benyttet til en rekke ulike formål i store deler av verden. Forskningen er delt i sitt syn omkring hvor og når cannabisplanten først ble utnyttet av mennesket, men en rekke tegn peker mot Sentral-Asia omkring år 4000-5000 f.Kr. I den vestlige verden har den rekreative bruken av cannabis vokst gradvis siden omkring midten av 1800-tallet.

Cannabis er også kjent under gatenavn som grønt, brunt, weed, gress, tjall, jonas, bønne, rev og ganja.

Bekymret for noen? Se guide om hvordan snakke med noen om deres cannabisbruk