Fakta om sniffing

Sniffestoffer er en fellesbetegnelse på drivgasser og løsemidler som gir en rask og kortvarig rusvirkning ved inhalasjon. Rusvirkningen ligner sterk alkoholpåvirkning.

Disse stoffene finnes i en rekke husholdningsprodukter, men tendensen i nyere tid viser at produsentene bak slike produkter reduserer eller fjerner de rusgivende stoffene i den grad det er mulig, eller evt. tilsetter øvrige kjemikalier som gjør sniffing uegnet.

Utbredelse av sniffing

I Norge er misbruk av sniffestoffer forholdsvis uvanlig, og utarter seg hovedsakelig i form av kortvarige faser med eksperimentering blant ungdom. Dette er likevel bekymringsverdig, da misbruk av sniffestoffer kan gi potensielt svært alvorlige konsekvenser.

I fattigere deler av verden er problemet mer utbredt, særlig grunnet kombinasjonen av høy tilgjengelighet og lav pris.

Inntaksmåte

Inntak av sniffestoffer foregår normalt ved at den aktuelle væsken helles over en klut, hvorpå gass/damp fra kluten inhaleres gjennom nesen og munnen.

Enkelte velger i tillegg å ha en pose rundt kluten og/eller hodet, for å øke konsentrasjonen av rusgivende stoffer som inhaleres. Dette øker risikoen for overdose og kvelning.

For informasjon om poppers se egen side om dette.

Relaterte artikler om sniffing: