Blande sniffestoffer med andre rusmidler eller legemidler

Det har vært gjort lite forskning på spesifikke risikoer ved bruk av sniffestoffer i kombinasjon med andre rusmidler, og vår kompetanse på dette området er følgelig mangelfull.

Hva vi kan si er at bruk av sniffestoffer i utgangspunktet er svært farlig, og en kombinasjon med andre rusmidler vil heve risikonivået ytterligere.

Dette gjelder særlig i kombinasjon med andre dempende stoffer (f.eks. alkohol, opioider/opiater, GHB, benzodiazepiner), men kan også gi uforutsigbare og alvorlige virkninger i kombinasjon med stimulerende og/eller hallusinogene stoffer. Vær forsiktig!

Relaterte artikler om sniffing: