Lovgivning- sniffing og sniffestoffer

Besittelse og bruk av sniffestoffer er ikke forbudt ifølge noen norsk lovgivning, da dette i all hovedsak dreier seg om vanlige husholdnings- og industriprodukter som ikke er underlagt restriksjoner for kjøp og salg til privat bruk.

Likevel vil en forhandler kunne nekte kjøp/salg av løsemidler dersom det foreligger mistanke om at stoffet skal misbrukes som rusmiddel, eller videre distribueres i form av kjøp/salg til andre.

Sniffing og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Dette inkluderer sniffestoffer. Selv om det ikke er utarbeidet konkrete tall for sniffestoffer og grenseverdier i trafikken, vil en sakkyndig vurdering av enkelttilfeller kunne avgjøre hvorvidt en straffbar handling har vært begått.

Ved mistanke om ruspåvirket kjøring, vil inntak av sniffestoffer kunne påvises med en blodprøve.

Relaterte artikler om sniffing: